Dumarka

More: Uurka , Ilmaha iyo daryeelka isaga , Caafimaadka Carruurta , Carruurta ka yar hal sano jir , Waxaan rabaa ilmo , Naas-nuujinta , Qaan-gaarka ah , Dhalashada